Shop Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van www.willemijndeweerd.nl/shop zijn van toepassing op alle leveringen door www.willemijndeweerd.nl/shop. Door te bestellen geeft u aan met de leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

BETALING

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De verzendkosten worden berekend over het totaal van de bestelling. Bij www.willemijndeweerd.nl/shop kunt u alleen vooruit betalen. Zodra het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van www.willemijndeweerd.nl/shop is bijgeschreven o.v.v. het ordernummer zullen de artikel(len) worden toegezonden.

BESTELLING EN LEVERTIJD

Na ontvangst van de bestelling krijgt u per e-mail een bevestiging van de bestelling. Na ontvangst van de betaling gaat de levertijd in. Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan TNT Express.
De verzending geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden van TNT Express, welke na te lezen zijn op www.tnt.com
De maximale levertijd is 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Wanneer www.willemijndeweerd.nl/shop niet in staat is de bestelling uit te voeren, of binnen de levertijd uit te voeren, zal de klant hiervan per e-mail op de hoogte worden gesteld.
Het is mogelijk artikelen op een ander adres te laten afleveren. Het artikel is altijd verzorgd ingepakt.
Ruilen of artikelen retour zenden is niet mogelijk, tenzij u een ander artikel dan het bestelde heeft ontvangen. Is dat het geval neemt u dan binnen 3 dagen na ontvangst per email contact met ons op.
www.willemijndeweerd.nl/shop houdt zelf een voorraad aan, maar het kan voorkomen dat een product niet op voorraad is of sneller is uitverkocht dan voorzien. In dat geval zult u middels email op de hoogte worden gebracht van de situatie en de verwachte levertijd. Wij geven u dan de gelegenheid om aan te geven of u de order wilt laten doorgaan of dat u hem wilt annuleren.

RETOURNEREN

www.willemijndeweerd.nl/shop staat er voor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzonderingen hierop vormen eventuele gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of die aannemelijk zijn te wijten aan schuld door de klant. Die vallen niet onder de garantie.
BELANGRIJK: www.willemijndeweerd.nl/shop behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen als het vermoeden bestaat dat het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd.

OVERMACHT

Indien www.willemijndeweerd.nl/shop gehinderd is door overmacht is www.willemijndeweerd.nl/shop niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant. Onder overmacht wordt o.a. verstaan bedrijfs- of verzendingsstoringen.
www.willemijndeweerd.nl/shop is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.willemijndeweerd.nl/shop en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.
De op de website getoonde informatie wordt door www.willemijndeweerd.nl/shop met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is.
www.willemijndeweerd.nl/shop behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
www.willemijndeweerd.nl/shop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
Alle rechten voorbehouden. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.